Dato: 01-06-2001 | Videnblad nr. 05.09-18 Emne: Gødskning

Gødskningens påvirkning af efterhøst kvaliteten i nordmannsgran

Forskellige gødskningsregimers indflydelse på efter-høst kvaliteten i nordmannsgran er belyst i to gødningsforsøg. Gødningsdoseringen har ingen betydning for efter-høst kvaliteten, men organiske gødningstyper synes at give et marginalt større nåletab ved forårsbehandling sammenlignet med kunstgødning. Gødningstidspunktet er dog det mest betydende for nåletabet efter høst, idet sensommergødskning kan forøge nåletabet ved tidlige høsttidspunkter i oktober. Høstes der efter den 15/11 er der kun små forskelle mellem de forskellige gødningsbehandlinger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-18
Forfattere: Claus Jerram Christensen, Gary Chastagner og Ulrik Braüner Nielsen