Dato: 01-08-2001 | Videnblad nr. 05.09-19 Emne: Gødskning

Jern- og manganmangel i nordmannsgranjuletræer

Dette Videnblad sammenstiller resultaterne fra to undersøgelser med sprøjtning mod jern- og manganmangel udført i hhv. 1982 og 1983. Disse undersøgelser afprøver en lang række manganprodukter (1982), men undersøgelsen viser, at gulfarvningen formentlig skyldes jernmangel. I et efterfølgende forsøg (1983) afprøves derfor gentagne sprøjtninger med jernsulfat, men selvom en øget behandlingshyppighed generelt forbedrer farven, er der tale om små farveforskelle uden større praktisk betydning. Ingen af de afprøvede midler gav svidninger i de tildelte doseringer. Nåleanalyser anbefales for at skelne jernmangel fra manganmangel.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-19
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Lars Bo Pedersen