Dato: 01-03-2002 | Videnblad nr. 05.09-22 Emne: Gødskning

Gødskningsanbefalinger for nordmannsgranjuletræer

Videnbladet beskriver forskellige gødningsstrategier for nordmannsgranjuletræer baseret på hhv. plantealder, jordbundstype (ler eller sand) og kulturtype (mark eller skov).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-22
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Lars Bo Pedersen