Dato: 01-09-2002 | Videnblad nr. 05.09-25 Emne: Gødskning

Gødskning og bladlus i nordmannsgran

Forsøg med nordmannsgrans modtagelighed over for skadevoldere er gennemført i et gødningsforsøg i Paludans Planteskole. Efter fem års gødskning blev der fundet store forskelle i nålekoncentrationen af såvel kvælstof som forsvarsstoffer i træer fra forskellige gødningsbehandlinger. En lav naturlig population af bladlus forhindrede dog en sammenligning mellem koncentrationen af forsvarsstoffer, angrebsgrad af bladlus samt gødningsbehandlingen. Undersøgelsen har derfor ikke kunne give konkrete anbefalinger mht. sammenhængen mellem angreb af bladlus og den tilførte gødningsmængde.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-25
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Hans Peter Ravn