Dato: 01-05-2003 | Videnblad nr. 05.09-26 Emne: Gødskning

Næringsstoffer og stofkredsløb: S

Svovl (S)

Dette Videnblad omhandler svovls kredsløb og gødskning med svovl, mens Videnblad 5.9-14 beskriver stofkredsløb generelt. Svovls kredsløb er meget kompliceret, men kendetegnes generelt ved at stoffet er meget mobilt indenfor og udenfor planten. Tidligere var svovl den vigtigste luftforureningskomponent, men betydningen heraf er mindsket markant med faldet i udledningen til atmosfæren. Mangel på svovl kan let forveksles med mangel på kvælstof eller mangan. Forebyggelse af mangel på svovl sker gennem gødskning med svovlholdige produkter. Den optimale koncentration i nålene skønnes at ligge tæt ved 1 mg/g.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-26
Forfattere: Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen og Morten Ingerslev