Dato: 01-07-2005 | Videnblad nr. 05.09-34 Emne: Gødskning

AgriGro - Forsøg med virkning på mark- og skovjord

Forsøg med AgriGro har vist, at produktet med fordel kan anvendes på sandede humusrige jordtyper. Typiske anvendelsesområder er således første generations skovkulturer på næringsfattig jord, hvor man med fordel vil kunne reducere gødningstilførslen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-34
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen