Dato: 01-11-2005 | Videnblad nr. 05.09-35 Emne: Gødskning

Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (1)

Effekt af gødningstilførsel

Optimal forsyning af næringsstoffer er afgørende for produktionen af sunde juletræer af høj kvalitet. Dette Videnblad beskriver gødningstilførslens effekt på biomasseopbygningen og optagelsen af næringsstofferne N, P, K, Ca, Mg og S over en omdrift på 9 år i nordmannsgranjuletræer på tidligere markjord. Både biomassen og næringsstofoptagelsen følger et forløb med kraftige forøgelser ved lave doseringer. Stadig højere doseringer synes derimod ikke at give et nævneværdigt respons.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-35
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen