Dato: 01-11-2005 | Videnblad nr. 05.09-36 Emne: Gødskning

Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (2)

Gødskes der nok i juletræsbevoksninger?

Dette Videnblad er en fortsættelse af nr. 5.9-35, der omhandler effekten af øget gødskning på både næringsstofoptagelsen og biomassen for en hel omdrift. Dette Videnblad fokuserer udelukkende på næringsstoffer og omhandler udviklingen i tilførslen, udvaskningen og næringsstofoptaget i løbet af omdriften. Tilførslen af næringsstoffer i starten og i den mellemste periode af omdriften er langt større end planteoptaget. De sidste to år mangler der typisk næringsstoffer, fordi planteoptaget langt overgår tilførslen. Dette gælder navnlig for kvælstof og for kalium.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-36
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen