Dato: 01-12-2006 | Videnblad nr. 05.09-39 Emne: Gødskning

Placeret gødning - nytter det?

Punkt-, blad og bredgødskning giver for de samme og halverede doseringer af kvælstof, kalium og magnesium kun mindre forskelle mellem metoderne. Bred- og punktgødskning synes at resultere i den største vækst og bedste kvalitet, mens punkt- og bladgødskning tilgodeser miljøet med en mindre udvaskning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-39
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Lars Bo Pedersen