Dato: 01-07-2005 | Videnblad nr. 05.03-02 Emne: Husdyrhold og dækmaterialer

Fåregræsning i pyntegrøntkulturer

I begyndelsen af 1990-erne blev indledt nogle forsøg med renholdelse af pyntegrøntkulturer ved afgræsning med får. Interessen var stor og på et tidspunkt anslås, at omkring 5000 får var engageret i renholdelse af pyntegrøntkulturer. Desværre viste det sig, at lønudgifterne til dagligt tilsyn og flytning af fårene var undervurderet og flere opgav metoden igen, idet de efterhånden følte, at de var blevet mere fåreavlere end pyntegrøntproducenter. En løsning på problemet kan være entreprenørgræsning, hvor man betaler for et vist antal græsningsdage. I dette reviderede Videnblad gengives de praktiske erfaringer fra de tidligere undersøgelser suppleret med de seneste erfaringer omkring entreprenørgræsning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.03-02
Forfatter: Frans Theilby