Dato: 01-09-2003 | Videnblad nr. 05.05-02 Emne: Insektskader og bekæmpelse

Nåletræsspindemide

Oligonychus ununguis Jac.

Nåletræspindemider er knyttet til en lang række nåletræarter, men foretrækker gran (Picea), hvor de overvejende ses i kulturer af sitka- og rødgran. Erfaringer har imidlertid vist, at spindemiderne lejlighedsvis kan angribe og opformere sig på nordmannsgran, hvor angrebene kan få økonomisk betydning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.05-02
Forfattere: Susanne Harding og Hans Peter Ravn