Dato: 01-05-2002 | Videnblad nr. 05.05-15 Emne: Insektskader og bekæmpelse

Frøhvepse i frøavlsbevoksninger

Frøhvepse lægger æg i frø af nåletræer, løvtræer og enkelte buske. Larverne udvikler sig inde i det enkelte frø og forlader først frøet når de efter overvintring har forpuppet sig. Frøhvepse er de betydeligste skadedyr i dansk skovfrøproduktion, især i douglasgran og ædelgran hvor angrebne nogle gange er så omfattende at man helt opgiver at høste frø i angrebne bevoksninger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.05-15
Forfattere: Hans Peter Ravn og Peter Ochsner