Dato: 01-12-2000 | Videnblad nr. 05.01-08 Emne: Kemisk ukrudtsbekæmpelse

Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer I

Herbicidforbrug, vegetationsforhold og klimaskader

Dette Videnblad beskriver sammen med Videnblad nr. 5.1-9 resultaterne fra et 5-årigt samarbejdsprojekt mellem Skov & Landskab (FSL) og Danmarks JordbrugsForskning (DJF) om integreret og miljøvenlig juletræsproduktion. I dette Videnblad gives resultaterne for herbicidforbrug, vegetationsforhold og klimaskader, mens Videnblad 5.1-9 giver resultaterne for vækst, sundhed og nitratudvaskning. Undersøgelsen viser bl.a., at man ved sprøjtning i bånd over planterækken kan reducere herbicidforbruget væsentligt uden at ukrudtet gror ud af kontrol. Ukrudt i rækkemellemrummene kan reducere omfanget af vinter(frost)- skader, men riskoen for forårsnattefrost skader stiger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.01-08
Forfattere: Bent Keller, Thomas Rubow og Ege Friis