Dato: 01-04-1999 | Videnblad nr. 05.08-02 Emne: Klimaskader og ukendte skader

Effekter af vejsaltning på nordmannsgranjuletræer

Udbringningen af vejsalt medfører skader på juletræsbevoksninger, der er plantet ud til det overordnede vejnet. Vejsalt kan føres længere bort fra vejen end hidtil antaget, og skaderne kan forekomme op til 40 m fra vejkanten. Skaderne i nordmannsgran består af nålesvidninger, nåletab, knopdød og tilvækstnedgang. Der savnes viden om læhegns beskyttende virkning overfor vejsalt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.08-02
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen