Dato: 01-08-2005 | Videnblad nr. 05.08-08 Emne: Klimaskader og ukendte skader

Frostfølsomhed i nordmannsgran I

1. Baggrund, metode og forsøg

Træernes vinterdvale er fortrinsvis genetisk bestemt ved at træerne reagerer på temperatur og dagslængde. Næringsstofstatus og tilgængelighed af vand kan dog påvirke tidspunktet for vinterdvale og knopbrydning og dermed træets frostfølsomhed. Endvidere kan frostfølsomheden påvirkes af koncentrationen af kulhydrater i cellerne. Frostfølsomheden er undersøgt i to gødningsforsøg. Videnbladet bør læses sammen med Videnblad nr. 5.8-9, hvor resultaterne fra de to forsøg bringes.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.08-08
Forfattere: Anna Maria Jönsson, Morten Ingerslev, Claus Jerram Christensen og Lars Bo Pedersen