Dato: 01-10-2003 | Videnblad nr. 05.02-01 Emne: Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Arealgradueret renholdelse af juletræer

Forsøg med arealgradueret renholdelse viser, at der på både meget let og forholdsvis svær jord kan opnås fuldt tilfredsstillende dyrkningsresultater ved en renholdelsesgrad på 40 % svarende til et renholdt cirkelformet areal på ca. 0,5 m2 omkring hver træ.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.02-01
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Niclas Scott Bentsen