Dato: 01-08-2005 | Videnblad nr. 05.02-06 Emne: Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Robot til renholdelse af juletræskulturer

Den første eksperimentelle robot til renholdelse i juletræskulturer blev færdig i sommeren 2004. Den er udviklet af AgroTeknologi på KVL i samarbejde med Skov & Landskab og udviklingsarbejdet er finansieret af Miljøstyrelsens Pesticidforskningsprogram. Prototypen, som arbejder med en svingbar rotorklipper, blev testet i en juletræskultur i efteråret 2004, og erfaringerne herfra synes lovende m.h.p. en egentlig kommercialisering. De foreløbige beregninger peger på en renholdelsesomkostning i størrelsesordenen 3000 kr./ha ved 6 årlige behandlinger; men med den nuværende teknologiske udvikling inden for området forventes det, at omkostningerne vil kunne reduceres til ca. 1200 kr./ha allerede i 2010.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.02-06
Forfattere: Frans Theilby og Henrik Have