Dato: 01-06-2002 | Videnblad nr. 05.06-07 Emne: Svampeskader og bekæmpelse

Fyrrens knop- og grentørre

Kraftige angreb af fyrrens knop- og grentørre ramte Sverige og Norge i 2001. Sygdommen er specielt alvorlig i tætte bevoksninger af østrigsk fyr, men svampen kan under de rette betingelser også angribe f.eks. skovfyr og rødgran, herunder juletræer/ pyntegrønt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-07
Forfatter: Iben M. Thomsen