Træarter og proveniensforhold – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Træarter og proveniens...

Træarter og proveniensforhold

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Resistens mod ædelgranlus 03.01-14 december 1999
Abies lasiocarpa - en alternativ juletræsart? 03.04-10 september 1999
Provenienser af Abies lasiocarpa 03.04-11 september 1999
Provenienser af Abies lasiocarpa 03.04-12 september 1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet 03.02-14 marts 1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet 03.02-15 marts 1999
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1 03.05-03 november 1998
Danske provenienser af nordmannsgran 03.01-13 november 1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2 03.05-04 november 1998
Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran 03.05-02 august 1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser 03.02-12 maj 1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser 03.02-13 maj 1998
Fremtidig frø- og planteforsyning af nobilis til juletræer og klippegrønt - en prognose 03.02-11 marts 1998
Røde nåle på nobilis - et tilbagevendende problem? 03.02-10 oktober 1997
Selvbestøvning i nobilis - et særligt problem? 03.02-09 december 1996
Fremtidig produktion af nordmannsgran 03.01-12 december 1996
Klippegrøntudbytter i to forsøg med afkom af danske kårede nordmannsgranbevoksninger 03.01-11 august 1996
Silkefyr - 1 03.06-01 august 1996
Misfarvninger af nobilis nåle i sensommeren 1995 03.02-08 juni 1996
Pyntegrøntudbytter i to forsøg med provenienser fra USSR, Tyrkiet og Danmark 03.01-09 juni 1996
Undersøgelser af klip i Kragskovhedeforsøget 03.01-10 juni 1996
Silkefyr - 2 03.06-02 april 1996
Ædelcypres - 2 03.03-02 december 1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 1 03.02-05 december 1995