Træarter og proveniensforhold – Københavns Universitet

Videntjenesten > Pyntegrønt > Træarter og proveniens...

Træarter og proveniensforhold

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Sortér stigende Dato
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 november 2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.00-02 november 2008
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.00-03 februar 2010
Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran 03.01-01 marts 1994
Sammenhæng mellem proveniensegenskaber for nordmannsgran 03.01-02 marts 1994
Sammenhæng mellem egenskaber på bevoksningsniveau for nordmannsgran 03.01-03 august 1994
Rangordning af danske, tyrkiske og russiske nordmannsgran provenienser 03.01-04 august 1994
Sammenhæng mellem lagring af frø og planteskoleegenskaber 03.01-05 oktober 1994
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund 03.01-06 december 1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund 03.01-07 december 1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund 03.01-08 december 1995
Pyntegrøntudbytter i to forsøg med provenienser fra USSR, Tyrkiet og Danmark 03.01-09 juni 1996
Undersøgelser af klip i Kragskovhedeforsøget 03.01-10 juni 1996
Klippegrøntudbytter i to forsøg med afkom af danske kårede nordmannsgranbevoksninger 03.01-11 august 1996
Fremtidig produktion af nordmannsgran 03.01-12 december 1996
Danske provenienser af nordmannsgran 03.01-13 november 1998
Resistens mod ædelgranlus 03.01-14 december 1999
Variation og plustræeffekt i dansk NGR-plustræafkom 03.01-15 april 2000
Udspring og forårsfrostskader i dansk nordmannsgran-plustræafkom 03.01-16 april 2001
Efter-høst kvalitet 03.01-17 juni 2001
Efter-høst kvalitet 03.01-18 juni 2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran 03.01-19 august 2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran 03.01-20 august 2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran: 03.01-21 september 2001