Dato: 03-02-2003 | Videnblad nr. 03.04-04 Emne: Andre abies arter

Magnifica og shastagran I

Udbredelse, krav til voksested og biologi

I nobilisens sydlige udbredelsesområde og den nordlige del af magnificaens ditto dannes en række overgangsformer mellem magnifica og nobilis, som kan have interesse for dansk pyntgrøntproduktion. Såvel magnifica som overgangsformen til nobilis stiller mere nøjsomme krav til voksested og klima og kunne derfor være særligt interessant i de mere sandede og barske egne af Jylland.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-04
Forfatter: Claus Jerram Christensen