Dato: 02-02-2003 | Videnblad nr. 03.04-05 Emne: Andre abies arter

Magnifica og shastagran II

Ældre danske forsøg - Oversigt over materiale

Baggrunden for de danske undersøgelser af magnifica og shastagran er ønsket om en nøjsom juletræs- og klippegrøntproducent, som morfologisk ligger tæt op ad nobilis. Nærværende undersøgelse har været koncentreret omkring shastagran, som er en magnifica varietet, samt dennes overgangsformer til nobilis. Afprøvningsstrategien støtter sig kraftigt til Løftings anbefalinger fra 1966. En del afprøvninger i privat regi finder/har fundet sted, men resultater er ikke altid tilgængelige.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-05
Forfattere: Søren Fl. Madsen og Claus Jerram Christensen