Dato: 01-12-2005 | Videnblad nr. 03.04-22 Emne: Andre abies arter

Abies amabilis - Kvalitet efter høst

De første undersøgelser tyder på, at arten har en god nåleholdende evne efter høst. Under tørring får nålene en mere brunlig farve og i den sidste del af tørringen bliver duften mere kraftig og ram. Mht. nålefasthed synes der, at være såvel individ forskelle som mindre forskelle mellem provenienserne. Undersøgelsen skal tages med forbehold, da den blev udført uden for klippegrøntsæsonen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-22
Forfatter: Ulrik Braüner Nielsen