Dato: 01-08-1994 | Videnblad nr. 03.02-01 Emne: Nobilis

Vurderingsprincipper for juletræer i nobilis

I 1993 indledtes en opgørelse af en række afkomsforsøg i nobilis. I disse forsøg har det været ønsket at vurdere afkommenes egnethed til juletræsproduktion med en metode der sikrer en markedsmæssig relevant opgørelse. Samtidig skal metoden beskrive den »biologiske side« på en objektiv måde. Det er derfor nødvendigt at registrere en række enkeltfaktorer f.eks. topfejl, asymmetri, deres lokalitetsvariation og mulige sammenhæng med dyrkningsforholdene f.eks. frostudsathed. Dette Videnblad er ud over en præsentation af opgørelsesmetoden også en beskrivelse af de egenskaber, der er målt i løbet af vinteren 1993/94 i nobilis plustræforsøgene, anlagt af Pyntegrøntsektionen i 1988. Resultater fra disse plustræforsøg vil blive behandlet i en række kommende Videnblade.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-01
Forfattere: Kaj Østergaard, Ulrik Braüner Nielsen og Claus Jerram Christensen