Dato: 01-08-1994 | Videnblad nr. 03.02-02 Emne: Nobilis

Nobilis juletræer - opgørelser af skadetyper

Resultater fra PS nobilis plustræforsøgene

I vinteren 1993/94 er der foretaget målinger i nobilis plustræforsøgene. Hovedformålet er at give en status over de enkelte plustræafkoms og proveniensers egnethed til juletræsproduktion. Materialet giver dog også mulighed for en generel indsigt i, hvilke deklasseringsårsager, der er de mest fremherskende i nobilis juletræsproduktion. I dette Videnblad vurderes de enkelte registrerede skadetypers omfang, andelen af træer med skelettype I og II beregnes og variationen mellem lokaliteter omtales.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-02
Forfattere: Ulrik Braüner Nielsen og Claus Jerram Christensen