Dato: 01-09-1995 | Videnblad nr. 03.02-06 Emne: Nobilis

Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 2

Lokalitetsvise resultater for proveniensdelen

Nærværende Videnblad skal ses i forlængelse af Videnblad nr. 5.2-5, hvor en detaljeret oversigt over de indgående forsøg forefindes. Her søges redegjort for lokalitetsvise forskelle samt overordnede forskelle mellem de danske og amerikanske provenienseri forsøgene. En egentlig proveniensredegørelse fremgår af Videnblad nr. 3.2-7.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-06
Forfattere: Ulrik Braüner Nielsen og Claus Jerram Christensen