Dato: 01-09-1995 | Videnblad nr. 03.02-07 Emne: Nobilis

Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 3

Proveniensresultater

I vinteren 1993/94 opgjorde FSL hele PS-plustræforsøgsserien. Dette Videnblad viser de proveniensvise resultater som gennemsnit af hele forsøgsserien, dog undtaget Trolleholm, som af forsøgstekniske grunde er udtaget af beregningerne her. Resultaterne er status foråret 1994 efter 6 vækstsæsoner og udgør således ikke et endeligt resultat, men er derimod et udtryk for en evaluering, som er stærkt påvirket af de foregående års milde klima. Endvidere kan de tørre vækstsæsoner i 1992 og 1993 have bidraget til tættere træer som følge af nedsat skudvækst.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-07
Forfattere: Ulrik Braüner Nielsen og Claus Jerram Christensen