Dato: 01-06-1996 | Videnblad nr. 03.02-08 Emne: Nobilis

Misfarvninger af nobilis nåle i sensommeren 1995

Resultater fra afkomsforsøg og nogle dyrkningserfaringer

I efteråret 1995 blev der i flere af Skov & Landskabs nobilis afkomsforsøg set gullige til brune misfarvninger af især mere end to år gamle nåle. I det følgende beskrives observationer og målinger i feltforsøgene fra dette efterår, suppleret med mere generelle dyrkningserfaringer. En egentlig årsagsforklaring kan ikke gives, men nogle mulige hypoteser opsættes.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-08
Forfattere: Ulrik Braüner Nielsen, Kaj Østergaard og Claus Jerram Christensen