Dato: 01-12-1996 | Videnblad nr. 03.02-09 Emne: Nobilis

Selvbestøvning i nobilis - et særligt problem?

Selvbestøvning og deraf følgende indavl forbindes ofte, og med rette, med almen elendighed og ringe overlevelse. Hos mange skovtræer tåles indavl meget dårligt som følge af en høj forekomst af ikke-dominerende (vigende) skadelige gener, der særligt kommer til udtryk ved selvbestøvning. Spørgsmålet er, om selvbestøvning er almindeligt forekommende hos nobilis, og hvad er konsekvenserne?

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.02-09
Forfattere: Erik Dahl Kjær, Ulrik Braüner Nielsen og Hans R. Siegismund