Dato: 02-05-1998 | Videnblad nr. 03.02-12 Emne: Nobilis

Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser I

Introduktion

Videnbladet giver en introduktion til hvilke danske frøkilder, som findes i nobilis. Videnbladet skal læses i sammenhæng med 3.2-13, der i tabel form giver en mere uddybende beskrivelse af de enkelte danske frøavlsbevoksninger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-12
Forfatter: Ulrik Braüner Nielsen