Dato: 01-03-1999 | Videnblad nr. 03.02-15 Emne: Nobilis

PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet II

Proveniensvise resultater

Dette Videnblad præsenterer de proveniensvise resultater fra en systematisk vurdering af vækst og grøntkvalitet efter 10 vækstsæsoner. De fem afprøvede amerikanske provenienser har hurtig vækst, lange grene og flad skudtype sammenlignet med de danske provenienser. Der ses kun mindre forskelle i dækkeevne og antal grene. Gulspidssyndrom forekommer kun i en af de amerikanske provenienser, mens det ses i alle de fire danske provenienser.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-15
Forfatter: Ulrik Braüner Nielsen