Dato: 01-03-1994 | Videnblad nr. 03.01-01 Emne: Nordmannsgran

Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran

Planteskoleiagttagelser

I foråret 1990 udsåede Statsskovenes Planteavlsstation et stort antal frøprøver af forskellige danske, tyrkiske og russiske nordmannsgran provenienser. Hensigten var en sammenlignende undersøgelse af de forskellige provenienser med henblik på juletræsproduktion. De fleste prøver slog godt an, og pr. forår 1994 omfatter materialet i alt 36 danske, 3 tyrkiske og 5 russiske prøver. Videnbladet giver en proveniensanbefaling på baggrund af den tidlige planteskoleopgørelse.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-01
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Søren Fl. Madsen