Dato: 01-03-1994 | Videnblad nr. 03.01-02 Emne: Nordmannsgran

Sammenhæng mellem proveniensegenskaber for nordmannsgran

Planteskoleiagttagelser

I Videnblad nr. 3.1-1 er meddelt gennemsnitlige proveniensresultater fra en FSL afprøvning på planteskolestadiet af forskellige danske, tyrkiske og russiske nordmannsgraner. I nærværende undersøgelse belyses sammenhængen mellem proveniensegenskaber i samme materiale.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-02
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Søren Fl. Madsen