Dato: 01-08-1994 | Videnblad nr. 03.01-03 Emne: Nordmannsgran

Sammenhæng mellem egenskaber på bevoksningsniveau for nordmannsgran

Planteskoleiagttagelser

I Videnblad nr. 3.1-1 er meddelt gennemsnitlige proveniensresultater fra en FSL-afprøvning på planteskolestadiet af forskellige danske, tyrkiske og russiske nordmannsgraner. Efterfølgende er, i Videnblad nr. 3.1-2, belyst sammenhængen mellem egenskaber på proveniensniveau. I nærværende undersøgelse belyses sammenhængen mellem egenskaber indenfor provenienserne i samme materiale.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-03
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Søren Fl. Madsen