Dato: 01-12-1996 | Videnblad nr. 03.01-12 Emne: Nordmannsgran

Fremtidig produktion af nordmannsgran

Såvel praktiske som forsøgsmæssige erfaringer har med al tydelighed vist nødvendigheden af at vælge den rigtige proveniens, når man vil dyrke nordmannsgran til juletræer. I 1992 indledtes på FSL et forædlingsprogram for nordmannsgran med sigte på at fremskaffe et forbedret genetisk materiale gennem udvalg af plustræer i de bedste provenienser. Derved skabes et godt grundlag for en hjemlig produktion af kvalitetsfrø til sikring af en stabil frøforsyning af sikker herkomst. I det følgende redegøres kort for det p.t. udvalgte materiale og de etablerede frøplantager.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-12
Forfattere: Ulrik Braüner Nielsen, Erik Dahl Kjær og Hans Hoyer