Dato: 01-11-1998 | Videnblad nr. 03.01-13 Emne: Nordmannsgran

Danske provenienser af nordmannsgran

Udspring og højdevækst efter 5 sæsoner på Langesø

Juletræsegnetheden af provenienser af nordmannsgran er afhængig af en række delegenskaber mht. vækst, sundhed, form og fylde. Fra forsøget på Langesø gives i dette Videnblad en foreløbig status over proveniensvise resultater for højdevækst, udspringstidspunkt og antal grene efter 5 vækstsæsoner. Der er forskel på de enkelte proveniensers rang mht. de forskellige egenskaber. Det er endnu for tidligt at foretage en samlet vurdering.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-13
Forfattere: Ulrik Braüner Nielsen og Søren Fl. Madsen