Dato: 01-04-2001 | Videnblad nr. 03.01-16 Emne: Nordmannsgran

Udspring og forårsfrostskader i dansk nordmannsgran-plustræafkom

Dette Videnblad beskriver sammenhængen mellem forårsfrostskader og udspring i danske nordmannsgran- plustræafkom. Ved udvalg blandt enkelttræafkom indenfor en proveniens er det muligt at mindske forårsfrostskaderne betragteligt sammenholdt med proveniensgennemsnittet. Den forventede sammenhæng mellem udspringstidspunkt og forårsfrostskader synes i høj grad at være lineær. Proveniensen Skærbæk- Kalby udviser et meget sent udspring og få forårsfrostskader.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-16
Forfattere: Ole K. Hansen og Ulrik Braüner Nielsen