Dato: 01-02-2002 | Videnblad nr. 03.01-22 Emne: Nordmannsgran

Kulturstart af 7 nordmannsgranprovenienser

Resultater fra 12 lokaliteter efter tre vækstsæsoner

I dette Videnblad præsenteres resultater fra en måling af 7 provenienser 3 år efter plantning. Provenienserne indgår i 1992-serien der tidligere er omtalt i Videnblad 3.1-15 og 3.1-16. Forsøgene er etableret i foråret 1997 med 2/2 planter, og resultaterne dækker 12 af de 13 lokaliteter.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-22
Forfattere: Ole K. Hansen og Ulrik Braüner Nielsen