Dato: 01-11-2004 | Videnblad nr. 03.01-23 Emne: Nordmannsgran

Georgiske provenienser af nordmannsgran

Højde og udspring

Betydningen af nærregionale forskelle i Ambrolauri er et ofte diskuteret emne – især effekten af højde over havet. En første opgørelse baseret på frø høstet i tre højdelag i Ambrolauri Tlugi viser en tendens til lidt langsommere vækst og lidt tidligere udspring med stigende højde over havet. Forsøgene er endnu så unge, at der ikke er foretaget vurdering af juletræskvalitet og -udbytte.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-23
Forfatter: Ulrik Braüner Nielsen