Dato: 01-08-2006 | Videnblad nr. 03.01-24 Emne: Nordmannsgran

Nye proveniensforsøg i nordmannsgran

Første resultater efter tre vækstsæsoner

I denne serie indgår nyere danske frøkilder, der ikke tidligere er publiceret resultater for. Der er målt højde og udspringstidspunkt i foråret 2006 efter 3 vækstsæsoner. Resultaterne skal derfor tages med forbehold, og en række øvrige egenskaber kan først måles senere i afprøvningens forløb. Resultaterne sammenholdes med importeret materiale og ældre danske kåringer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-24
Forfatter: Ulrik Braüner Nielsen