Dato: 01-08-1998 | Videnblad nr. 03.05-02 Emne: Picea arter

Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran

Omorikagran anvendes i dansk vedproducerende skovbrug især på sandede jorder og frostudsatte lokaliteter samt til juletræsproduktion, hidtil dog kun i mindre omfang. Arten har et meget begrænset og stærkt opdelt udbredelsesområde i det tidligere Jugoslavien. Et forsøg med omorikaprovenienser i C.E. Flensborg plantage har vist sikre forskelle i juletræsegenskaber og juletræsudbytter mellem afkom fra forskellige danske bevoksninger. Tre bevoksninger anbefales.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.05-02
Forfattere: Lars Ravensbeck og Søren Fl. Madsen