Dato: 01-04-1996 | Videnblad nr. 03.06-02 Emne: Pinus arter

Silkefyr - 2

Et forsøg med provenienser af silkefyr anlagt i Nordjylland i 1973

Nærværende Videnblad omtaler erfaringerne fra et proveniensforsøg med silkefyr i Danmark. Træarten har ikke tidligere været afprøvet i Danmark som skovtræ i sluttet bevoksning, men hist og her som enkelttræer i haver og parker.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.06-02
Forfatter: Hans Kristian Kromann