Dato: 01-09-2002 | Videnblad nr. 03.06-03 Emne: Pinus arter

To forsøg med provenienser af østrigsk fyr

To forsøg med afkom fra en række kårede bevoksninger af østrigsk fyr viste ved 37 års alder, at der ikke var væsentlige forskelle mellem afkommene mht. vækstkraft og kvalitet. Tidligere opgørelser har dog vist, at afkommet fra en bevoksning af korsikansk oprindelse havde ringere overlevelse og lavere udbytte af juletræer end afkommene fra bevoksninger af østrigsk oprindelse.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.06-03
Forfatter: Hans Kristian Kromann