Dato: 01-09-2000 | Videnblad nr. 03.04-13 Emne: Træarter og proveniensforhold

Bedømmelse af udspring i 3 alternative juletræsarter

Som et led i arbejdet med at finde alternative arter til produktion af juletræer anlagde Skov & Landskab i 1996 en forsøgsserie, er henholdsvis balsamgran, langnålet ædelgran og blågran, men i det følgende vil de latinske navne blive brugt. Dette Videnblad beskriver resultaterne fra bedømmelse af udspring i ét af forsøgene udført foråret 2000. Undersøgelsen viser, gennemgår udspringsforløbet hurtigere end de to Abies-arter.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-13
Forfatter: Ole K. Hansen