Planlægning og Friluftsliv

Rådgivning på fagområdet Planlægning og Friluftsliv kan f.eks. dreje sig om byudvikling og planprocesser, det åbne lands planlægning og forvaltning samt  friluftsliv og turisme.

Hvis du har abonnement på Videntjenesten, kan du kan kontakte rådgiverne direkte via e-mail eller telefonisk, eller du kan stille et spørgsmål via denne formular.

Andreas Aagaard Christensen

Andreas Aagaard Christensen

 • Landbrugslandskaber
 • Det åbne lands planlægning
 • Planlægning for miljøtiltag og bæredygtighedsprojekter
 • Rewilding og anden konvertering af arealer til natur
 • Kortlægning og remote sensing
Berit Kaae

Berit Kaae

 • Turisme 
Christian Fertner

Christian Fertner

 • Byplanlægning
 • Digitale planer
 • Arealanvendelse
 • Energi og byer
 • Flyttemønstre
Erling Andersen

Erling Andersen

 • Landbrugslandskab
 • Landbrugets støtteordninger
 • Jordbrugsplanlægning
Gertrud Jørgensen

Gertrud Jørgensen

 • Byudvikling
 • Byplanlægning
 • Byomdannelse
Frank Søndergaard Jensen

Frank Søndergaard Jensen

 • Friluftsliv
Hanne Tanvig Hanne Tanvig
 • Landdistriksudvikling
 • Entrepreneurship og lokalsamfund
Hans Skov-Petersen

Hans Skov Petersen

 • Cyklisme og cykelplanlægning
 • Friluftsliv
 • GIS og databehandling 
Henrik Vejre

Henrik Vejre

 • Landskabsforvaltning
 • Landskabsøkologi
 • Kulturlandskaber
 • Storkøbenhavn (grønne områder)
Jørgen Primdahl

Jørgen Primdahl

 • Det åbne lands planlægning
Lise Herslund

Lise Herslund

 • Byer i ulandene

Lone Kristensen

Lone Kristensen

 • Det åbne lands planlægning
Ole Fryd

Ole Fryd

 • Grøn klimatilpasning af byer
 • Oversvømmelser
Patrik Karlsson Nyed

Patrik Karlsson Nyed

 • GIS
 • Populationsøkologi
Sandra Gentin

Sandra Gentin

 • Friluftsliv
 • Frivillige i naturforvaltningen
 • Naturbaseret integration
 • Etniske minoriteters friluftsliv
 • Planlægning og forvaltning
Trine Agervig Carstensen

Trine Agervig Carstensen

 • Brug af byrum