Rådgivere - Planlægning og Friluftsliv – Københavns Universitet

Videntjenesten > Rådgivning > Rådgivere > Planlægning og Friluft...

Planlægning og Friluftsliv

Rådgivning på området Planlægning og Friluftsliv kan f.eks. dreje sig om byudvikling og planprocesser, det åbne lands planlægning og forvaltning samt  friluftsliv og turisme.

Hvis du har abonnement på Videntjenesten, kan du kan kontakte rådgiverne direkte via e-mail eller telefonisk, eller du kan stille et spørgsmål via denne formular.

Berit Kaae

 • Turisme 
Erling Andersen

Erling Andersen

 • Landbrugslandskab
 • Landbrugets støtteordninger
 • Jordbrugsplanlægning
Gertrud Jørgensen

Gertrud Jørgensen

 • Byudvikling
 • Byplanlægning
 • Byomdannelse

Frank Søndergaard Jensen

 • Friluftsliv

Hanne Tanvig

 • Landdistriksudvikling
 • Entrepreneurship og lokalsamfund

Hans Skov Petersen

 • Cyklisme og cykelplanlægning
 • Friluftsliv
 • GIS og databehandling 

Henrik Vejre

 • Landskabsforvaltning
 • Landskabsøkologi
 • Kulturlandskaber
 • Storkøbenhavn (grønne områder)

Jørgen Primdahl

 • Det åbne lands planlægning

Lise Herslund

 • Byer i ulandene

Lone Kristensen

 • Det åbne lands planlægning

Mads Farsø

 • Landskabsarkitektur
 • Byudvikling
 • Forstæder
 • Planlægning
Ole Fryd

Ole Fryd

 • Grøn klimatilpasning af byer
 • Oversvømmelser

Ole Hjorth Caspersen

 • GIS og databehandling
 • Landskabsvurdering

Patrik Karlsson Nyed

 • GIS
 • Populationsøkologi
Tobias Plieninger

Tobias Plieninger

 • Kulturlandskaber i en europæisk kontekst

Trine Agervig Carstensen

 • Brug af byrum