Pyntegrønt

Rådgivning på fagområdet Pyntegrønt kan f.eks. dreje sig om træarter og provenienser, kulturteknik, gødskning, skadevoldere, vækstregulering og produktforbedring, høst af juletræer og klippegrønt, planlægning og økonomi, arbejdsmiljø, m.m.

Hvis du har abonnement på Videntjenesten, kan du kan kontakte rådgiverne direkte via e-mail, telefonisk, eller du kan stille et spørgsmål via denne formular.

Bo Jellesmark Thorsen

Bo Jellesmark Thorsen

 • Driftsøkonomi
 • Miljø og naturressourceøkonomi
Erik Dahl Kjær

Erik Dahl Kjær

 • Forædling af træer
 • Planters genetik
 • Frøkildevalg
Hanne R. Rasmussen

Hanne N. Rasmussen

 • Træers årsrytme
 • Arkitektur og vækstregulering
 • Plantehormoner
Hans Peter Ravn

Hans Peter Ravn

 • Insektskader og bekæmpelse
 • Faunadiversitet
 • Klimaændringer
Iben M. Thomsen

Iben M. Thomsen

 • Svampe på træer
 • Abiotiske skader
 • Trævitalitet 
Karsten Raulund Rasmussen

Karsten Raulund Rasmussen

 • Jordbundsforhold
 • Gødskning
 • Kalkning
Marianne Lyhne

Marianne Lyhne

 • Kulturetablering
 • Pleje, formklipning
 • Klippegrønt, høst, anvendelse
Morten Ingerslev

Morten Ingerslev

 • Juletræsdyrkning og gødskning af pyntegrønt
 • Planteernæring og miljøeffekter - gødskning, slam, kompost og vanding
 • Spredning af træaske
 • Vejsalt og andre tømidlers miljøeffekter
 • Bioenergi - næringstoffjernelse
Ole K. Hansen

Ole K. Hansen

 • Frøplantager
 • Forædling
 • Alternative juletræsarter
Simon Skov

Simon Skov

 • Skimmelsvampe
 • Alternative driftsformer
 • Spredning af flisaske
 • Arbejdsmiljø
Ulrik Bräuner Nielsen

Ulrik Bräuner Nielsen

 • Proveniensvalg
 • Efterhøst-kvalitet, nåletab
 • Forædling, genetik