Rådgivere - Pyntegrønt – Københavns Universitet

Pyntegrønt

Rådgivning på området Pyntegrønt kan f.eks. dreje sig om træarter og provenienser, kulturteknik, gødskning, skadevoldere, vækstregulering og produktforbedring, høst af juletræer og klippegrønt, planlægning og økonomi, arbejdsmiljø, m.m.

Hvis du har abonnement på Videntjenesten, kan du kan kontakte rådgiverne direkte via e-mail, telefonisk, eller du kan stille et spørgsmål via denne formular.

Bo Jellesmark Thorsen

 • Driftsøkonomi
 • Miljø og naturressourceøkonomi

Erik Dahl Kjær

 • Forædling af træer
 • Planters genetik
 • Frøkildevalg

Hanne N. Rasmussen

 • Træers årsrytme
 • Arkitektur og vækstregulering
 • Plantehormoner

Hans Peter Ravn

 • Insektskader og bekæmpelse
 • Faunadiversitet
 • Klimaændringer

Iben M. Thomsen

 • Svampe på træer
 • Abiotiske skader
 • Trævitalitet 

Karsten Raulund Rasmussen

 • Jordbundsforhold
 • Gødskning
 • Kalkning

Marianne Lyhne

 • Kulturetablering
 • Pleje, formklipning
 • Klippegrønt, høst, anvendelse

Morten Ingerslev

 • Juletræsdyrkning og gødskning af pyntegrønt
 • Planteernæring og miljøeffekter - gødskning, slam, kompost og vanding
 • Spredning af træaske
 • Vejsalt og andre tømidlers miljøeffekter
 • Bioenergi - næringstoffjernelse

Ole K. Hansen

 • Frøplantager
 • Forædling
 • Alternative juletræsarter

Simon Skov

 • Skimmelsvampe
 • Alternative driftsformer
 • Spredning af flisaske
 • Arbejdsmiljø

Ulrik Bräuner Nielsen

 • Proveniensvalg
 • Efterhøst-kvalitet, nåletab
 • Forædling, genetik