Rådgivere - Skov og Natur

Rådgivning på fagområdet Skov og Natur kan f.eks. dreje sig om skovdrift, træartsvalg, foryngelse og kulturetablering, bevoksningspleje, skovning, vedteknologi, skader på skov, træmåling, planlægning og forvaltning, skovøkonomi og -politik, arbejdsmiljø, m.m.

Hvis du har abonnement på Videntjenesten, kan du kan kontakte rådgiverne direkte via e-mail, telefonisk, eller du kan stille et spørgsmål via denne formular.

Bo Jellesmark Thorsen

Bo Jellesmark Thorsen

 • Driftsøkonomi
 • Miljø og naturressourceøkonomi

Bruno Bilde Jørgensen

Bruno Bilde Jørgensen

 • Kåring af træer, træartsvalg, proveniensvalg
 • Bevoksningspleje, hugst
 • Skovstatistik
 • Skovsundhed, stabilitet
Claus Felby

Claus Felby

 • Vedteknologi
Erik Dahl Kjær

Erik Dahl Kjær

 • Brug af hjemmehørende arter
 • Forædling af træer
 • Planters genetik
 • Frøkildevalg
Hans Peter Ravn

Hans Peter Ravn

 • Insekter på træer
 • Faunadiversitet
 • Invasive arter
 • Klimaændringer
Iben M. Thomsen

Iben M. Thomsen

 • Skovsundhed
 • Svampe på træer
 • Abiotiske skader
 • Risikotræer 
Inge Stupak Møller

Inge Stupak Møller

 • Drivhusgasser og skov
 • Bioenergi
 • Kulstoflagring i skov
 • Bæredygtig skovdrift
 • Certificering
Inger Kappel Schmidt

Inger Kappel Schmidt

 • Klimaændringer og effekter på økosystemer
 • Klimatilpasning
 • Forvaltning af heder
Jesper Riis Christiansen

Jesper Riis Christiansen

 • Drivhusgasser
 • Våde jorde i skove
 • Vandbalancer
 • Træartsvalg
Jørgen Bo Larsen

Jørgen Bo Larsen

 • Naturnær skovdrift
 • Skovdyrkning
 • Skov- og klimatilpasning
Jon Kehlet Hansen

Jon Kehlet Hansen

 • Valg af frøkilder
 • Forædling af træer
 • Vedkvalitet
Karsten Raulund Rasmussen

Karsten Raulund Rasmussen

 • Naturgenopretning
 • Jordbundsforhold, vand
 • Bioenergi, energipil
 • Træartsvalg, kulstofbinding
Klaus Steenberg Larsen

Klaus Steenberg Larsen

 • Drivhusgasudveksling i økosystemer
 • Kulstofbalance
 • Klimaforandringer
 • Klimaforsøg
Lars Vesterdal

Lars Vesterdal

 • Kulstoflagring i skov
 • Skovrejsning og miljøeffekter
 • Træarter og miljøeffekter
 • Jordbundsegenskaber
 • Drivhusgasser i skov
Lisbeth Garbrecht Thygesen

Lisbeth Garbrecht Thygesen

 • Vedteknologi
 • Træarternes tekniske egenskaber
Morten Ingerslev

Morten Ingerslev

 • Bioenergi - næringstoffjernelse
 • Spredning af træaske
 • Planteernæring og miljøeffekter - gødskning, slam, kompost og vanding
 • Vejsalt og andre tømidlers miljøeffekter
Niclas Scott Bentsen

Niclas Scott Bentsen

 • Kemisk krudtsbekæmpelse
 • Kulturetablering
 • Plantetyper
Palle Madsen

Palle Madsen

 • Træartsvalg, dyrkningsform, skovrejsning
 • Naturlig foryngelse, plantning og såning
 • Vildt
Per Gundersen

Per Gundersen

 • Kvælstofforurening
 • Grundvandsbeskyttelse
 • Skovrejsning
 • Kulstofkredsløb
Rita Buttenschøn

Rita Buttenschøn

 • Naturforvaltning
 • Naturpleje
 • Skovgræsning
 • Husdyr og vilde dyr i naturplejen
 • Invasive plantearter
Simon Skov

Simon Skov

 • Risikotræer
 • Bioaske
 • Flis
 • Arbejdsmiljø
Thomas Nord-Larsen

Thomas Nord-Larsen

 • Skovstatistik
 • Skovovervågning
 • Tilvækstmodeller
Vivian Kvist Johannsen

Vivian Kvist Johannsen

 • Skovstatistik
 • Skovdyrkning
 • Biodiversitet
 • Kulstof og klima