Rådgivere - Skov og Natur – Københavns Universitet

Videntjenesten > Rådgivning > Rådgivere > Skov og Natur

Rådgivere - Skov og Natur

Rådgivning på området Skov og Natur kan f.eks. dreje sig om skovdrift, træartsvalg, foryngelse og kulturetablering, bevoksningspleje, skovning, vedteknologi, skader på skov, træmåling, planlægning og forvaltning, skovøkonomi og -politik, arbejdsmiljø, m.m.

Hvis du har abonnement på Videntjenesten, kan du kan kontakte rådgiverne direkte via e-mail, telefonisk, eller du kan stille et spørgsmål via denne formular.

Bo Jellesmark Thorsen

 • Driftsøkonomi
 • Miljø og naturressourceøkonomi

Bruno Bilde Jørgensen

 • Kåring af træer, træartsvalg, proveniensvalg
 • Bevoksningspleje, hugst
 • Skovstatistik
 • Skovsundhed, stabilitet

Claus Felby

 • Vedteknologi

Erik Dahl Kjær

 • Brug af hjemmehørende arter
 • Forædling af træer
 • Planters genetik
 • Frøkildevalg

Hans Peter Ravn

 • Insekter på træer
 • Faunadiversitet
 • Invasive arter
 • Klimaændringer

Iben M. Thomsen

 • Skovsundhed
 • Svampe på træer
 • Abiotiske skader
 • Risikotræer 

Inge Stupak Møller

 • Drivhusgasser og skov
 • Bioenergi
 • Kulstoflagring i skov
 • Bæredygtig skovdrift
 • Certificering

Inger Kappel Schmidt

 • Klimaændringer og effekter på økosystemer
 • Klimatilpasning
 • Forvaltning af heder

Jesper Riis Christiansen

 • Drivhusgasser
 • Våde jorde i skove
 • Vandbalancer
 • Træartsvalg

Jørgen Bo Larsen

 • Naturnær skovdrift
 • Skovdyrkning
 • Skov- og klimatilpasning

Jon Kehlet Hansen

 • Valg af frøkilder
 • Forædling af træer
 • Vedkvalitet

Karsten Raulund Rasmussen

 • Naturgenopretning
 • Jordbundsforhold, vand
 • Bioenergi, energipil
 • Træartsvalg, kulstofbinding

Klaus Steenberg Larsen

 • Drivhusgasudveksling i økosystemer
 • Kulstofbalance
 • Klimaforandringer
 • Klimaforsøg

Lars Vesterdal

 • Kulstoflagring i skov
 • Skovrejsning og miljøeffekter
 • Træarter og miljøeffekter
 • Jordbundsegenskaber
 • Drivhusgasser i skov

Lisbeth Garbrecht Thygesen

 • Vedteknologi
 • Træarternes tekniske egenskaber

Morten Ingerslev

 • Bioenergi - næringstoffjernelse
 • Spredning af træaske
 • Planteernæring og miljøeffekter - gødskning, slam, kompost og vanding
 • Vejsalt og andre tømidlers miljøeffekter

Niclas Scott Bentsen

 • Kemisk krudtsbekæmpelse
 • Kulturetablering
 • Plantetyper

Palle Madsen

 • Træartsvalg, dyrkningsform, skovrejsning
 • Naturlig foryngelse, plantning og såning
 • Vildt

Per Gundersen

 • Kvælstofforurening
 • Grundvandsbeskyttelse
 • Skovrejsning
 • Kulstofkredsløb

Rita Buttenschøn

 • Naturforvaltning
 • Naturpleje
 • Skovgræsning
 • Husdyr og vilde dyr i naturplejen
 • Invasive plantearter

Simon Skov

 • Risikotræer
 • Bioaske
 • Flis
 • Arbejdsmiljø

Thomas Nord-Larsen

 • Skovstatistik
 • Skovovervågning
 • Tilvækstmodeller

Vivian Kvist Johannsen

 • Skovstatistik
 • Skovdyrkning
 • Biodiversitet
 • Kulstof og klima