Spørgsmål og svar – Københavns Universitet

Videntjenesten > Rådgivning > Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Læs de seneste spørgsmål og svar fra Videntjenestens rådgivere. Sortér spørgsmålene alfabetisk eller efter emner ved at klikke på overskrifterne.

Titel Emne Dato Sortér faldende
Kvælstofnormen på juletræer Lovgivning februar 2008
Gødskning af cypres Gødskning januar 2008
Rødgranstribesvamp Svampe december 2007
Typer af salt til fortove Salt og næringsstof-ubalance november 2007
Nyt mirakelmiddel til ukrudtsbekæmpelse? Lovgivning november 2007
Røn med honningsvampe Svampe oktober 2007
Ædelgranlus i nordmannsgran Insekter september 2007
Udledning af CO2 ved brændefyring? Miljøbeskyttelse september 2007
Flis og støv Arbejdsmiljø september 2007
Sitkabladlus på nordmannsgran Insekter september 2007
Glubsk rovdyr i nordmannsgran Insekter august 2007
Frasergran deformationer pga. stammelus Insekter august 2007
Hagl eller vindskade på nyudspungne skud Klimaskader og ukendte skader juni 2007
Barkbillerne angriber Bekæmpelse af insekter og svampe juni 2007
Krøllede nåle skyldes alm. ædelgranlus Insekter juni 2007
Nattefrost Klimaskader og ukendte skader maj 2007
Gødningssammensætning og nobilisjuletræer Gødskning april 2007
Gødskning med minkmøg Gødskning marts 2007
Lugtgener efter sprøjtesvovl Insekter januar 2007
Fakta om kastanieminérmøl Insekter oktober 2006
Overskud af afgiftsfri kvælstofgødning Lovgivning september 2006
Farvegødskning og sommertørke Gødskning september 2006
Plataner taber bark Træer august 2006
Afskæring af store grene Pleje park- og landskabsbevoksning august 2006