Hvordan beskytter man sig mod støv fra Hedera? – Københavns Universitet

Dato: 02-06-2009 Emne: Facade og tagbevoksning

Hvordan beskytter man sig mod støv fra Hedera?

Spørgsmål

Vi har store problemer med støv når vi klipper Hedera. Støvet virker meget generende for lunger , øjne og hud. Er der nogen, der har erfaringer med dette? Jeg har set nogle rapporter fra Tyskland og England, fundet på nettet, men ikke fundet materiale herhjemmefra.

Svar

En helmaske kan være nødvendig for at beskytte mod generende støv fra Hedera helix, vedbend. Foto: Simon Skov

En helmaske kan være nødvendig for at beskytte mod generende støv fra Hedera helix, vedbend. Foto: Simon Skov

Det er velkendt at stuebirk og vedbend kan give helbredsproblemer. Generne opstår ved håndtering af planterne, især hvis de står indendørs. Støv fra planterne påvirker luftveje, slimhinder og hud, og reaktionerne kan være ganske voldsomme og have karakter af allergi.

I Ugeskrift for læger beskrives en undersøgelse af gartneres overhyppighed af forskellige symptomer i forbindelse med Hedera. (Artiklen kan læses på nettet. Ugeskrift for Læger 2003;165(37):3526. Prævalensen af hud- og slimhindesymptomer blandt gartnere, der omgås Ficus benjamina (stuebirk) og Hedera helix (vedbend)).

Da der næppe kan ændres på plantens påvirkning af kroppen, så er der to mulige løsninger. Enten skal kontakten med planterne ophøre eller også skal håndteringen ske med passende værnemidler, så øjne, hud og luftveje ikke udsættes for plantestøvet.

Værnemidlerne kunne være helmasker med P3 filtre. Helmasker beskytter både øjne og luftveje. Handsker kunne beskytte hænderne, og lange ærmer kunne beskytte armene. (Vær opmærksom på, at latex-gummihandsker også kan udløse allergiske hudreaktioner). Jeg er klar over at værnemidler er besværlige og ser faretruende ud. Hvis arbejdet omfatter fx pasning af planter i kontormiljøer, så bliver værnemidlerne næppe en løsning. Da vil et nyt plantevalg være den rigtige vej ud af problemet.

Simon Skov
Biolog, Seniorkonsulent
Skov & Landskab
Bogøvej 15, 8382 Hinnerup
tlf 40175040