Smøring af sår på vejtræer – Københavns Universitet

Videntjenesten > Rådgivning > Spørgsmål og svar > Park og Landskab > Smøring af sår på vejt...

Dato: 29-06-2009 Emne: Andre skader

Smøring af sår på vejtræer

Spørgsmål

Vi har nogle seljerøn, der står som vejtræer på et meget vitalt sted ifht. det æstetiske udseende. Træerne er ca. 30 år gamle. Desværre er der en entreprenør, som har lavet barkskader med en minigraver, og jeg kan godt være bange for, at det vil give anledning til rådindløb. Findes der et middel til at smøre træerne med?

Svar

Vi kan godt forstå din bekymring, som er yderst relevant. Desværre er der ikke så meget, man kan gøre ved problemet.

Selvom seljerøn er god til at lave sårheling, kan skaden være så stor, at der stadig er blottet ved efter mange år.

Selvom seljerøn er god til at lave sårheling, kan skaden være så stor, at der stadig er blottet ved efter mange år.

Det hjælper ikke ret meget at smøre noget på. Efter vores mening er det mere kosmetisk end noget andet, selvom man i princippet kan forhindre afsætning af svampesporer på det blottede ved med f.eks. plastikmaling. Udtørring af det eksponerede ved er imidlertid en vigtig del af forsvaret mod spiringslystne svampesporer, så derfor er maling ikke en god ide på længere sigt. For godt nok kan malingen i en periode forhindre, at sporerne kommer i kontakt med veddet, men i en længere periode derefter vil malingen ikke dække 100%, men alligevel forhindre udtørringen.

Mht. renskæring skal man holde sig til at skære det bark væk, som tydeligt sidder løst. Ikke noget med at lave en omfattende beskæring af sårrandene. Det gør ikke spor, at sårveddet dannes fra en ujævn rand. Når sårveddet er et par år gammelt, vil de løse barkflager alligevel tørre og knække. Vi kan heller ikke anbefale at bruge diverse sårhelingsmidler. Vi har hørt, at en tysk undersøgelse af sårmidler gav det resultat, at de bedste ikke gjorde skade, og de værste forværrede såringen betydeligt.

Vær også opmærksom på, at når det æstetiske udseende er vigtigt, kan sådanne barkskader give problemer i de næste mange år, idet vandtransporten i stammen vil blive påvirket og dermed kronefylden i den side af træet. I kan nok først se den fulde konsekvens af skaden om 3-5 år, og problemet vil vare, indtil træerne har overvokset barkskaderne. Jo større barkskaden er, des værre og mere langvarige er følgerne.

Hvis mere end en tredjedel af stammens omkreds er skadet, skal du nok overveje at udskifte træerne (og om muligt forlange en tilsvarende erstatning fra entreprenøren). Men ellers kan du glæde dig over, at det er en seljerøn, som er super god til sårheling.